Master akademske studije: Metode i tehnike upravljanja inovacionim projektima

Teorijska nastava

Pojmovno određenje inovacije kao procesa i kao izlaza iz procesa. Definisanje kategorije inovacionih projekata u odnosu na druge, različite, kategorije i tipove projekata. Upravljanje inovacionim projektima – ključne dimenzije, ciljevi i kritični faktori uspeha. Upravljanje ranim fazama, fazama razvoja i implementacije inovacionih projekata uz korišćenje savremenih metoda, tehnika i alata. Pregled i primena modela za upravljanje ranim fazama inovacionih projekata. Metodi i tehnike podrške razvoja i testiranja koncepta i prototipa. Industrijski dizajn i projektovanje inovacija. Primena savremenih modela upravljanja inovacionim projektima. IT platforme za razvoj kolaborativnih inovacija. Specifičnosti upravljanja eko-inovacionim projektima. Metodi i tehnike evaluacije i selekcije inovacionih projekata u inovacionom portfoliju (metodi podrške odlučivanju, metodi finansijske ocene). Planiranje resursa (projektni tim, vreme, troškovi). Upravljanje rizikom inovacionih projekata (identifikacija, ocena i reagovanje). Metode i tehnike upravljanja rizikom. Praćenje i kontrola realizacije inovacionih projekata. Postimplementacioni pregled i analiza. Softverska rešenja u oblasti upravljanja inovacionim projektima i portfoliom.

Praktična nastava

Metodi i tehnike upravljanja projektima na primerima inovacionih projekata. Primena modela za upravljanje ranim fazama inovacionih projekata. Primena metoda i tehnika u razvoju koncepta i prototipa. Primena metoda za identifikaciju i evaluaciju potreba korisnika. Primena metoda i tehnika projektovanja inovativnog rešenja. Primeri primena savremenih modela upravljanja inovacionim projektima. Primeri realizacije inovacionih projekata. Primena metoda i tehnika za izbor i evaluaciju inovacionih projekata u portfoliju. Primena metoda i tehnika upravljanja rizikom. Primena specijalizovanog softvera i studije slučaja iz oblasti.