Gostujuće predavanje na Hemijskom fakultetu

U petak, 23. 12. 2022. godine, dr Radul Milutinović, docent Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, održao je predavanje pod naslovom: „Značaj intelektualne svojine za uspeh inovacija“ studentima master akademskih studija na kursevima Zeleni pristupi u analitičkoj hemiji i Elektrohemijski nano-bio-senzori. Dr Milutinović je na veoma zanimljiv način predstavio značaj različitih prava intelektualne svojine, kao i prednosti koje se stiču njihovom zaštitom.

Više informacija možete videti na linku.